Nedir.Org *
Sponsorlu Bağlantılar
admin

Ruhban Nedir

Sponsorlu Bağlantılar
Sponsorlu Bağlantılar

Resim Ekle Dosya Ekle Video Ekle Soru Sor Bilgi Ekle

Ruhban Nedir

1. ruhban; korkmak, çekinmek, yılmak. 
2. ruhban : din adamları sınıfı.
3. rahib, hristiyan din adamı. (bak: rehbaniyyet)
(hâsıl-ı kelâm; biz kur'an şâkirdleri olan müslümanlar, bürhana tâbi' oluyoruz. akıl ve fikir ve kalbimizle hakaik-i imaniyeye giriyoruz. başka dinlerin bazı efradları gibi, ruhbanları taklid için bürhanı bırakmıyoruz. onun için akıl ve ilim ve fennin hükmettiği istikbalde elbette, bürhan-ı aklîye istinad eden ve bütün hükümlerini akla tesbit ettiren kur'an hükmedecek. hutbe-i şâmiye)
 

Ruhban Sınıfı

Ruhban sınıfı, başta Hıristiyanlık olmak üzere belirli bir din bünyesinde din adamlığını meslek olarak icra eden tüm kişiler. Aslen Hıristiyanlık terminolojisine ait olan ruhban sınıfı kavramı zaman zaman diğer dinler için de kullanılır. [1][2]
 

Kökenbilim

Ruhban, insanlardan uzaklaşıp riyazata çekilerek dünya zevklerini terkeden ve kendini aşırı bir şekilde ibadete veren kişiler anlamına gelir. Rahip kelimesi ve ruhban kelimesi Arapça aynı kökten gelen sözcüklerdir. [3][4]
 

Tarihçe

İsa'nın ölümünden sonra [5], gördükleri baskı ve zulüm sebebiyle bir kısım Hristiyanlar toplumsal hayattan soyutlanarak, edindikleri özel mekanlara çekilmişler ve kendilerini ibadete adamışlardı. Bu uygulama zamanla, bir yaşayış biçimi olarak, Hristiyanlığın bünyesinde yerleşti.
 
Günümüzde mezhepler arası farklılıklar olmakla beraber ruhban sınıfının sadece küçük bir kısmı manastır hayatı sürmektedir.
 

Ruhban sınıfının özellikleri

Yalnız erkeklerden seçilir.[6]
Ruhban sınıfı, özel bir dini eğitimden geçer,
Özel giysileri vardır,
Dini törenleri yönetme ve dini metinleri yorumlama yetkisiyle donatılmıştır, bazı mezheplerde törenleri Latince, Yunanca gibi dini metinlerin en eski çevirilerindeki dilleri ile icra eder.
'Din adamlığını' bir 'meslek' olarak seçmiştir, kendisini, hayatı boyunca bu işe adamıştır, geçimini bu işten sağlar,
Hiyerarşik bir yapı içinde yer alır, bu yapıya aykırı davranırsa yaptırımlarla karşılaşabilir,
Dini yorumlarda, toplumsal ve siyasal konularda, meslek arkadaşlarıyla ve hiyerarşik örgüt yapısıyla tam bir dayanışma içinde olacağı beklentisi vardır. [1]
 

Kaynakça

^ a b Türker Alkan, Radikal Gazetesi, 14/11/2003
^ TDK sözlük, "ruhban sınıfı" maddesi
^ TDK Sözlük, ruhban maddesi
TDK Sözlük, rahip maddesi
^ Hristiyanlık'ta İsa'nın çarmıha gerildikten sonra dirildiğine, İslamiyet'te çarmıha gerilmeden tanrı katına çıkarıldığına inanılır
^ Katolik kilisesi din ve ahlak ilkeleri


Ruhban Resimleri

Ruhban Sunumları

Ruhban Soru & Cevap

Bu yazı hakkında ilk soru soran sen ol..

Ruhban Ek Bilgileri

  • 0
    2 yıl önce

    Ruhban Nedir?
    Rahipler


Sende Bilgi Ekle

Bu yazının geliştirilmesine yardımcı ol.

Yazı İşlemleri
İlgili Yazılar
01 | Ruhban
02 | Rahip
03 | Papaz
04 | Peder
Sen de Ekle

Sende, bu sayfaya

içerik ekleyerek

katkıda bulunabilirsin.

(Resim, sunum, video, soru, yorum ekle..)